Dịch vụ khách hàng

15/12/2015

ü  CHO VAY

I. Đối tượng và hạn mức vay của Quỹ:

1) Đối tượng được vay vốn của Quỹ:

      Do Quỹ được triển khai kết hợp với Hội Phụ nữ tỉnh Tiền Giang, nên đối tượng cho vay của Quỹ chủ yếu là phụ nữ. Đối tượng được xem xét trợ vốn là: Phụ nữ nghèo chưa có điều kiện vay vốn; là những người cần vay vốn để hoạt động sản xuất nhằm tăng thu nhập, nâng cao cuộc sống; chưa có việc làm ổn định nhưng có tay nghề, có khả năng tạo dựng công ăn việc làm; hoặc đang có việc làm nhưng cần vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh gắn với giải quyết việc làm cho lao động nữ; hoặc phụ nữ có thu nhập thấp cần tổ chức công việc làm thêm để tăng thu nhập cho gia đình, ổn định cuộc sống.

     Những khách hàng vay của Quỹ có trách nhiệm: Nộp tiền tiết kiệm bắt buộc hàng tháng và trả lãi vay hàng tháng.

   2) Mức cho vay:

-         Mức cho vay ban đầu 5.000.000đ, mỗi vòng vay được nâng tối đa 2.000.000đ nhưng mức cao nhất không quá 10.000.000đ.

-         Kỳ hạn: 12, 18 tháng nhưng với mức vay từ 8.000.000đ – 10.000.000đ sẽ có thêm kỳ hạn 24 tháng để thuận lợi cho khách hàng trả nợ đối với những phương án kinh doanh có vòng quay vốn dài.

Khi hết thời hạn vay, khách hàng sẽ tiếp tục được xét duyệt cho vay khi có nhu cầu vay vốn.
       3) Cho vay

Cho vay là hoạt động chính của Quỹ nhằm đáp ứng một phần nhu cầu tín dụng của người nghèo, những người muốn thực hiện các mô hình kinh tế nhỏ nhưng thiếu vốn, không có khả năng và không muốn tiếp cận các nguồn vốn của ngân hàng, các tổ chức tài chính khác.

II. Trách nhiệm người vay:

- Đi họp đầy đủ, đúng giờ.

- Chấp hành các qui định của nhóm, cụm.

- Sử dụng vốn đúng mục đích theo kế hoạch sản xuất.

- Hoàn trả vốn, lãi và gởi tiết kiệm đúng hạn.

- Hợp tác, giúp đỡ nhau trong sản xuất, đời sống và hoàn trả vốn vay.

- Liên đới giám sát lẫn nhau trong nhóm.

- Tham gia bình xét vốn vay và ký bảo lãnh cho các thành viên trong nhóm.

III. Thủ tục lập hồ vay vốn:

1) Người vay:

    Lập 1 Đơn đề nghị vay vốn (theo mẫu của Quỹ) và chuyển cho nhóm trưởng.

2) Nhóm trưởng – Chi hội phụ nữ ấp, khu phố:

 – Nhóm trưởng:

+ Họp nhóm bình xét công khai ở nhóm, thống nhất mức vay của các thành viên trong nhóm và ký tên vào Đơn đề nghị vay vốn của người vay.

+ Chuyển Đơn đề nghị vay vốn cho Chi hội phụ nữ ấp – khu phố.

-  Chi hội phụ nữ ấp – khu phố:

+ Tham gia họp nhóm và xem xét, kiểm tra, các thông tin và ký tên xác nhận vào Đơn đề nghị vay vốn.

+ Chuyển Đơn đề nghị vay vốn cho Hội phụ nữ phường – xã.

3) Hội phụ nữ phường – xã:

 – Chuyển giao tất cả Đơn đề nghị vay vốn của các nhóm cho Cán bộ tín dụng để thẩm định.

 – Nhận Bảng cam kết và Danh sách thành viên vay vốn do Cán bộ tín dụng lập, ký tên và chuyển Danh sách thành viên vay vốn cho Uỷ ban phường hoặc xã ký xác nhận các thành viên vay vốn đang thường trú tại địa bàn.

 – Giao Bảng cam kết và Danh sách thành viên vay vốn sau khi hoàn tất ký duyệt của các cấp ở phường, xã cho cán bộ tín dụng.

IV.TỔ CHỨC CỤM – NHÓM

1) Nhóm:

- Nhóm gồm 10 thành viên (tuy nhiên tuỳ điều kiện địa bàn dân cư có thể thành lập nhóm với số lượng ít nhất là 7 TV và nhiều nhất là 13 TV). Các thành viên trong nhóm phải sống gần nhau, có hoàn cảnh kinh tế giống nhau, cùng mong muốn vay vốn và cam kết giúp đỡ nhau trong sinh hoạt và hoàn trả các món vay, nâng cao thu nhập.

- Trong nhóm cử ra 1 thành viên làm nhóm trưởng.

- Mục đích thành lập nhóm của Quỹ nhằm bảo lãnh vốn vay, đảm bảo sự hoàn trả, tạo sự đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất.

- Trường hợp có thành viên không hoàn trả nợ gốc, lãi thì các thành viên còn lại trong nhóm phải chịu trách nhiệm hoàn trả nợ gốc, lãi cho thành viên đó.

- Nếu trong nhóm có người chậm trả thì cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng khi xét duyệt cho lần vay tiếp theo.
     2) Cụm:

-  Mỗi cụm được tạo ra từ 2 đến 4 nhóm (18 đến 37 thành viên).

-  Các thành viên trong Chi hội phụ nữ hoặc Tổ hội phụ nữ được đề cử làm cụm trưởng.

3) Sinh hoạt cụm:

-  Sinh hoạt cụm sẽ được tiến hành vào một ngày nhất định hàng tháng.

-  Địa điểm và giờ họp cụm sẽ do các thành viên trong nhóm, Chi hội phụ nữ và Cán bộ tín dụng bàn bạc quyết định.

-  Thời gian họp không được vượt quá 60 phút.

-  Họp cụm hàng tháng có vai trò quan trọng đối với các hoạt động của cụm cũng như việc duy trì kỷ luật tín dụng và theo dõi sự phát triển sản xuất của thành viên.

-  Tổ chức họp cụm hàng tháng không chỉ vì mục đích thu vốn, lãi gởi tiết kiệm mà còn tạo cơ hội cho thành viên chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận cách thức làm ăn, trao đổi thông tin về công việc sản xuất kinh doanh và cùng nhau tháo gỡ các vấn đề khó khăn của cụm, nhóm , .v.v…

- Tỷ lệ thành viên tham gia họp cụm là 1 chỉ số quan trọng, thành viên đi họp đầy đủ mới duy trì được tính nghiêm túc củaQuỹ đảm bảo thời gian và chất lượng cuộc họp.

ü  KHÁC

Từ năm 2011 đến nay được sự tài trợ của Tổ chức The Norwegian Mission Alliance – NMA, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang đã kết hợp cùng với Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Tiền Giang, các tổ chức đào tạo và các giảng viên có uy tín  tổ chức gần 1000 lớp Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho khách hàng trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề phi nông nghiệp cho gần 25.000 lượt khách hàng. Mục tiêu chung là nhằm hỗ trợ cho phụ nữ nghèo được tiếp cận những kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, tăng thu nhập, thoát nghèo một cách bền vững.

          Chương trình Hỗ trợ khoa học kỹ thuật cho khách hàng được Tổ chức NMA cam kết tài trợ trong khoảng thời gian 5 năm. Các năm sau Quỹ vẫn tiếp tục thực hiện chương trình.

          ** HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN

Bên cạnh đó, Quỹ cũng thực hiện nhiều hoạt động từ thiện nhằm mục đích góp phần an sinh xã hội, cải thiện cuộc sống mà cụ thể là hỗ trợ một phần chi phí trong cuộc sống của các chị em phụ nữ nghèo, gặp khó khăn trong lao động, sản xuất và có vay vốn của Quỹ là: hàng năm có tặng quà cho các chị có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật nhân ngày vì người nghèo; tăng mức vay cho những thành viên có lịch sử tín dụng tốt và hỗ trợ một phần chi phí học tập của các em  là con của các chị thành viên vay vốn của Quỹ đang gặp khó khăn trong cuộc sống, mỗi suất trị giá 1.000.000đ và một cặp học sinh.  Ngoài ra Quỹ cũng đã trao tặng 5 căn nhà tình thương cho thành viên viên nghèo vay vốn gặp khó khăn về nhà ở.

ü  TIẾT KIỆM

Ý NGHĨA TIẾT KIỆM

     Tiết kiệm là món tiền được huy động trong thành viên vay vốn, Quỹ xem tiết kiệm đi đôi với tín dụng là rất cần thiết nhằm:

       - Giúp thành viên tạo nguồn vốn tự có của bản thân.

       - Góp phần tăng trưởng nguồn vốn, mở rộng phạm vi tiếp cận của Quỹ.

       - Giảm bớt thiệt hại khi khách hàng gặp phải rủi ro.

       - Là một yếu tố quan trọng đảm bảo khả năng bền vững của Quỹ.

     Người vay khi vay vốn phải tham gia gửi tiết kiệm bắt buộc, có thể chọn một trong hai hình thức tiết kiệm bắt buộc

1.      Hình thức TKBB không thu tiết kiệm bắt buộc ban đầu

+       Hàng tháng thành viên đóng:

40.000 đồng/tháng

đối với khoản vay từ 4.000.000 đồng trở xuống

50.000 đồng/tháng

đối với khoản vay từ 5.000.000 đồng và 6.000.000 đồng

60.000 đồng/tháng

đối với khoản vay từ 7.000.000 đồng và 8.000.000 đồng

70.000 đồng/tháng

đối với khoản vay từ 9.000.000 đồng và 10.000.000 đồng

 

2.      Hình thức TKBB có thu tiết kiệm bắt buộc ban đầu

+       Tiết kiệm ban đầu: 5%/ vốn vay và đóng ngay khi nhận vốn.

+       Tiết kiệm hàng tháng thành viên đóng:

20.000 đồng/tháng

đối với khoản vay từ 4.000.000 đồng trở xuống

30.000 đồng/tháng

đối với khoản vay từ 5.000.000 đồng và 6.000.000 đồng

40.000 đồng/tháng

đối với khoản vay từ 7.000.000 đồng và 8.000.000 đồng

50.000 đồng/tháng

đối với khoản vay từ 9.000.000 đồng và 10.000.000 đồng

-         Lãi suất tiết kiệm bắt buộc: 0,2%/ tháng.

-         Hoàn trả tiết kiệm: Người vay sẽ được hoàn trả tiết kiệm bắt buộc (gốc và lãi) khi không tiếp tục vay vốn của CWED.

Ý nghĩa của tiết kiệm bắt buộc: Giúp người vay có được một số tiền khi không còn tham gia vay vốn của CWED, có nguồn vốn riêng của bản thân để đầu tư sản xuất kinh doanh.

ü   TÍN DỤNG

1) Tín dụng

 a.  Tiêu chí chủ yếu của dịch vụ tín dụng

- Sử dụng các khoản cho vay: Các khoản cho vay chỉ sử dụng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra thu nhập để nhằm mục đích giúp gia tăng thu nhập cho các đối tượng nghèo. Điều kiện sẽ khác nhau cho từng loại cho vay khác nhau

-  Mức cho vay:

    + Mức cho vay sẽ được xác định căn cứ vào khả năng trả nợ thực tế của khách hàng, thu nhập hiện tại của họ, nhu cầu vay vốn, kết quả thẩm định phương án sản xuất kinh doanh.

+ Mức giới hạn thấp nhất và cao nhất của các khoản cho vay tùy thuộc vào thời hạn vay. Dự kiến mức cho vay cao nhất là 30 triệu đồng.

-  Giải ngân:

    + Chỉ thực hiện giải ngân khi khách hàng thỏa mãn đầy đủ các điều kiện quy định tại hợp đồng tín dụng.

+ Việc giải ngân được thực hiện theo tiến độ sử dụng tiền vay của khách hàng

+ Khách hàng phải cung cấp được thông tin hoặc tài liệu chứng minh việc sử dụng vốn vay phù hợp với mục đích vay và các thỏa thuận khác quy định trong hợp đồng tín dụng.

    + Việc thực hiện giải ngân có thể được tiến hành tại trụ sở chính của Quỹ hoặc tại một địa điểm thích hợp khác theo quy định tại hợp đồng tín dụng.

-  Điều kiện trả nợ vay (gốc và lãi):

Điều kiện trả nợ vay sẽ được quy định cho mỗi loại vay. Những khoản vay nhỏ thường có điều kiện hoàn trả trong vòng một năm. Thời hạn cho vay tối đa dự kiến là 3 năm. Thời gian hoàn trả nợ vay có thể được quy định một cách linh hoạt tùy theo loại hình đối tượng vay đầu tư, tuy nhiên chủ yếu là dựa vào một số tiêu chí sau:

+ Vòng đời của sản phảm (chu kỳ sản xuất kinh doanh);

+ Thời gian thu hồi vốn của dự án đầu tư;

+ Khả năng trả nợ của khách hàng;

+ Thời hạn được phép kinh doanh của khách hàng.

Quy định về hoàn trả nợ vay thường thực hiện theo thông lệ để đảm bảo cao nhất việc khách hàng có thể trả được nợ vay, qua đó làm giảm rủi ro cho khách hàng và Quỹ, bởi vì nếu việc đầu tư của khách hàng thất bại, khách hàng không thể thực hiện các khoản thanh toán nợ vay hàng kỳ, điều kiện cuộc sống của họ còn trở nên tồi tệ hơn cả khi họ chưa được tiếp nhận những khoản vay này.

      Dự kiến sẽ áp dụng quy định thời gian hoàn trả nợ vay theo tháng. Khoản thanh toán nợ gốc của tháng đầu tiên có thể được ân hạn trong thời gian 3 tháng, riêng lãi vay bắt buộc phải trả hàng tháng.

b. Biện pháp để đảm bảo khả năng khách hàng hoàn trả tiền vay

- Thủ tục đánh giá và phê duyệt các khoản cho vay:

- Các tiêu chí để lựa chọn khách hàng cũng như làm cách nào để đánh giá được năng lực trả nợ của khách hàng sẽ được quy định rõ ràng hoặc dựa vào đánh giá của các nhân viên tín dụng đã có nhiều kinh nghiệm với khả năng cảm nhận tốt hoặc dựa vào các tiêu chuẩn chính thống.

- Thủ tục đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng nhằm đảm bảo không để khách khàng vay một khoản vay vượt quá khả năng của họ. Các thông tin cần có bao gồm:

+Thu nhập hiện tại của khách hàng: đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá khả năng khách hàng có thể thanh toán nợ vay hàng tháng là bao nhiêu.

+ Báo cáo giải trình dự án kinh doanh: Có thể bao gồm việc tính toán lợi nhuận của dự án, các chi phí của dự án sẽ phải được liệt kê đầy đủ, phải xác định được khách hàng phải có kỹ năng và kinh nghiệm trong việc thực hiện dự án hay không.

+ Kết quả thẩm định các phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh là điều kiện tiên quyết và cơ sở xem xét bắt buộc trong thủ tục xét duyệt các khoản cho vay

-  Huấn luyện khách hàng:

+ Thiết lập các chương trình huấn luyện khách hàng về các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Việc huấn luyện có thể được thực hiện bởi các doanh nghiệp, tổ chức có kinh nghiệm.

+ Cung cấp cho khách hàng thông tin một cách đầy đủ và dễ hiểu về các khoản vay để đảm bảo khách hàng hiểu và chấp nhận các quy định.

+ Thực hiện các chương trình huấn luyện khách cho khách hàng nếu cần thiết.

-  Việc đảm bảo các khoản vay và thế chấp: Các khách hàng không cần phải thực hiện cầm cố, thế chấp để đảm bảo khoản tiền vay. Tuy nhiên, Quỹ sẽ cân nhắc các hình thức đảm bảo thay thế cho việc phải yêu cầu thế chấp. Các hình thức đảm bảo có thể là:

+ Khoản tiết kiệm bắt buộc.

+ Sự bảo lãnh của những người có quan hệ phụ thuộc có khả năng tài chính tốt.

+ Những hình thức khác thích hợp.

-  Hoàn trả nợ vay:

+ Lịch trình hoàn trả nợ vay được lập và gửi cho khách hàng biết. Thông tin tối thiểu phải có trong lịch trình hoàn trả nợ vay: kỳ hạn trả nợ, số tiền, ngày đến hạn, phương thức thanh toán.

+ Các tiêu chí về gia hạn nợ vay, định nghĩa nợ quá hạn, các trường hợp bất khả kháng do thiên tai, mức phạt do chậm trả… cần phải được nêu rõ.

c. Lãi suất

 - Tiền lãi cần phải đảm bảo trang trãi được tất cả các khoản chi phí bao gồm: các khoản tổn thất, chi phí sử dụng vốn, chi phí quản lý và duy trì giá trị đồng vốn. Có như vậy, Quỹ mới đảm bảo được khả năng phát triển lâu dài.

- Dự kiến sẽ áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt, mức lãi suất cho từng khoản vay cụ thể sẽ dựa vào thỏa thuận giữa Quỹ và khách hàng.

- Phương thức áp dụng lãi suất linh hoạt, có thể vừa áp dụng lãi suất cố định hoặc có điều chỉnh.

- Hiện tại CWED áp dụng mức lãi suất: 0,9%/tháng (đến khi có thông báo khác từ CWE