Dịch vụ khác

14/12/2015

Đào tạo chuyển giao Khoa học Kỹ thuật:

Từ năm 2011 đến nay được sự tài trợ của Tổ chức The Norwegian Mission Alliance – NMA, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang đã kết hợp cùng với Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Tiền Giang, các tổ chức đào tạo và các giảng viên có uy tín  thường xuyên tổ chức các lớp Tập huấn chuyển giao Khoa học Kỹ thuật cho khách hàng trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề phi nông nghiệp. Các lớp học này hoàn toàn miễn phí, thêm vào đó các thành viên khi tham gia lớp học sẽ được tặng quà lưu niệm có in logo của Quỹ. Mục tiêu chung là nhằm hỗ trợ cho phụ nữ nghèo được tiếp cận những kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, tăng thu nhập, thoát nghèo một cách bền vững.

Cụ thể Quỹ đã tập huấn miễn phí cho khách hàng thuộc các xã, phường, thị trấn Quỹ đang hoạt động các nội dung như sau:

  1. Tập huấn KHKT về chăn nuôi
  2. Tập huấn KHKT về trồng cây lâu năm
  3. Tập huấn KHKT về trồng cây hoa màu
  4. Tập huấn Quản lý chi tiêu
  5. Tập huấn Bình đẳng giới
  6. Tập huấn Bình đẳng giới cho người khuyết tật
  7. Tập huấn Luật hôn nhân và Phòng chống bạo hành gia đình

          ……..

          Chương trình Hỗ trợ khoa học kỹ thuật cho khách hàng được Tổ chức NMA cam kết tài trợ trong khoảng thời gian 5 năm. Các năm sau Quỹ vẫn tiếp tục thực hiện chương trình.