Huấn luyện

Huấn luyện

16/12/2015

Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang luôn ưu tiên cho các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các hoạt động đào tạo... [xem chi tiết]

Dự án đối tác

Dự án đối tác

25/03/2015

Thực hiện dự án Nâng cao năng lực về giới trong Chương trình ca cao chứng nhận thông qua Hợp phần Tín dụng nhỏ tại Tỉnh Tiền Giang với Giữa Helvetas Vietnam -298F Kim... [xem chi tiết]

< >