Hội đồng quản lý

16/10/2017

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN GIÁM ĐỐC QUỸ

 

Bà TRẦN THỊ THANH THỤY

Giám đốc Quỹ

 

Số 2 - Lê Lợi - P1 – TP Mỹ Tho – Tiền Giang

ĐT: 0273.3.582062-0273.3.886636                    Fax: 0273.3.976129

Email: mom.quytg@gmail.com                        Website: www.mom.com.vn