Tầm nhìn - sứ mệnh

Tầm nhìn - sứ mệnh

19/04/2018

Tổ chức tài chính vi mô định hướng xã hội hàng đầu thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm mục đích cải thiện cuộc sống cho hộ gia đình... [xem chi tiết]

Mục tiêu

Mục tiêu

16/10/2017

Việc thành lập Quỹ Hỗ Trợ Phụ Nữ Phát Triển Kinh Tế Tiền Giang (Tổ chức tài chính quy mô nhỏ Mê Kông – MOM) nhằm đạt được các mục... [xem chi tiết]

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

16/10/2017

Tổ chức The Norwegian Mission Alliance (NMA) và Hội Liên Hiệp PN tỉnh Tiền Giang đã khởi động sự hợp tác từ năm 2001, đã chính thức ký thỏa thuận sơ bộ vào ngày... [xem chi tiết]

Địa bàn hoạt động

Địa bàn hoạt động

08/12/2015

Đến tháng 9/2015, Quỹ CWED đã chính thức hoạt động ở 151/173 xã/phường/thị trấn, với 06 Điểm giao dịch phủ 11/11 huyện/thành phố/thị xã trực thuộc tỉnh Tiền... [xem chi tiết]

Hệ thống tổ chức

Hệ thống tổ chức

08/12/2015

Ban Điều hành và Sơ đồ tổ chức hiện tại của Quỹ:

[xem chi tiết]
< 12